Exakt

Skrzynka może zostać otynkowana od strony zewnętrznej.

Cechy